Statutární zástupci Edukativní konopné kliniky, supervize a zmocnění

Ode dne zavedení veřejných rejstříků nevládních organizací dne 1.1.2014 do dne 20.12. 2017 byly kromě obecného zmocněnce a statuárního zástupce zmocněné asociace Cannabis is The Cure,z.s. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 oprávněnými/zmocněnými osobami a statutárními zástupci zřizovatelů Edukativní konopné kliniky tyto níže uvedené osoby s těmito sídly nevládních organizací. 


Od 1.1.2014 - 14.5.2016 

Ateliér ALF,z.s. 
Přichystalova 14, 779 00 Olomouc
Veronika Bartoňová, nar. 23. 9. 1984, Palackého 221, 551 01 Jaroměř
Vladimír Dopita, nar.  14.1.1961, Přichystalova 14. 779 00 Olomouc

Konopí je lék, z.s.
Přichystalova 14, 779 00 Olomouc
Aleš Skřivánek, nar. 5.1.1965, Tylova 2, 779 00 Olomouc 
Irina Hubeňáková, nar. 26.5.1962,Tolstého 113, 738 01 Frýdek Místek  

Art Language Factory, z.s.
Přichystalova 14, 779 00 Olomouc
Jana Dvořáková, nar. 20.3.1939, Přichystalova 14, 779 00 Olomouc 
Josef Pospíšil, nar. 25.3.1986, 798 55 Ospělov 6 

Od 14.5.2016 do 20.12.2017 

Ateliér ALF,z.s. 
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 
František Slavík, nar. 9.2.1973, U Parku 84, 277 16 Všetaty  
Slavomil Boudný, nar. 16.6.1992, Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou
Vladimír Dopita, nar.  14.1.1961, Přichystalova 14. 779 00 Olomouc

Konopí je lék, z.s.
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 
Miloslav Tetour, nar.  23. 3.1957,  386 01 Třešovice 25 
Aleš Skřivánek, nar. 5.1.1965, Tylova 2, 779 00 Olomouc 
Vojtěch Karban, nar.  11. 1 1979, Mánesova 36, 400 03 Ústí nad Labem 

Art Language Factory, z.s.
Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 
Josef Pospíšil, nar. 25.3.1986, 798 55 Ospělov 6
Jan Prokeš, nar. 20.1.1989, Nová 386, 789 69 Postřelmov 
Marek Rybář, nar. 11.12.1977, Škvorecká 5, 110 00 Praha 10


Zmocněnec a koordinátor výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) 

Od 1.1.2014 - 14.5.2016 

Cannabis is The Cure,z.s. Tylova 2, 779 00 Olomouc 
Ivan Chalaš, nar. 8.2.1955, Mírová 623, 33 141 Královice
Matthew Zahradník, nar. 17.12.1994, Tylova 1, 779 00 Olomouc   

Ode dne 14.5.2016 do dne 20.12.2017 

Cannabis is The Cure,z.s. Open Royal Academy, Přichystalova 14, 779 00 Olomouc 

Ivan Chalaš, nar. 8.2.1955, Mírová 623, 33 141 Královice
Hana Langová, nar. 


Supervize asociace a výzkumu

Od 1.1.2014 - 14.5.2016 

Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., Přichystalova 14,779 00 Olomouc 
Aleš Skřivánek, nar. 5.1.1965, Tylova 2, 779 00 Olomouc 
František Dvořák, 10.4.1936, Přichystalova 14, 779 00 Olomouc 
Zuzana Majerová, nar. 28.6.1972, Tylova 1, 779 00 Olomouc (do 21.8.2014)Ode dne 14.5.2016 do dne 20.12.2017 

Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., Open Royal Academy, Přichystalova 14, 779 00 Olomouc
Vanda Dvořáková, nar. 8.6.1988, Tylova 2, 779 00 Olomouc
Martin Očenášek, nar. 24.3.1991, Na Sídlišti 280, 783 49 Lutín (do 18.4.2017) 
Vlastimil Blaťák, nar. 7.6.1977, Riegrova 392/21, 779 00 Olomouc (do 15.10.2016)